Tájékoztató az európai adatvédelmi rendeletről

Ez év május 25-ével lép hatályba az európai adatvédelmi rendelet, a General Data Protect Regulation, (a továbbiakban GDPR, vagy Rendelet), amely kiterjeszti a személyes adatok védelmének körét, amelyet korábban az Infotv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény biztosított. 

Az újHÁZ Centrum tevékenysége során kiemelten fontosnak tartotta, hogy a személyes adatok kezelése során megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és társadalmi elvárásoknak.

  • Az adatvédelmi rendelet hatályba lépése előtt megtettük a szükséges intézkedéseket, felülvizsgáltuk adatkezeléseinket, megvizsgáltuk az adatkezelés kritériumainak teljesülését.
  • Adatvédelmi szabályozásunk biztosítja az adatok jogszerű és átlátható kezelését, az alapvető tájékoztatást Adatvédelmi Tájékoztató közzétételével biztosítjuk.
  • A személyes adatkezelésben érintettek jogainak érvényesítését belső folyamataink biztosítják.

Az európai adatvédelmi rendelet szabályainak érvényesüléséről további információ Adatvédelmi tájékoztatónkban érhető el.

Adatvédelmi ügyekben a újHÁZ Centrum elektronikus úton a marketing@uj-haz.hu címen érhető el, amelyen keresztül tájékoztatást nyújtunk, illetve gyakorolhatók az érintettek jogai is.