AUTOMATA TŰZOLTÓ RENDSZEREK

2015. január 27.

IMG_2580Az alábbi írásomban automata tűzoltó rendszerekről lesz szó, melyek nem az otthonaink védelmére szolgálnak, hanem csarnokok, áruházak, üzemek, lerakatok védelmére helyeznek üzembe. Ezen automata berendezéseknek több fajtája van. Ezeket a rendszereket ilyen feladatokra szakosodott szakemberek tervezik és telepítik az előírásoknak megfelelően, valamint annak függvényében, hogy milyen területen mi a biztosítandó éghető anyag. Így a cikknek nem feladata az eszközök, jogszabályok átfogó ismertetése, pusztán felületesen, általánosságban ismertetem a lehetőségeket.

Nedves rendszerek közül a legelterjedtebb típus a spinkler oltórendszer, melyekkel áruházakban, raktárakban találkozhatunk. Olyan helyeken alkalmazható vizes IMG_2720oltórendszerről beszélünk, aminek üzemeltetési helyén fagyveszély nem áll fenn. A spinkler berendezésekről általánosságban elmondhatjuk, hogy egy csőhálózat, mely az oltandó, védendő területet hálózza be, mely az adott terület veszélységi fokának megfelelő számú spinkler oltófejjel van ellátva. Alkalmazásai területe a legtöbb esetben olyan helyeken valósul meg, ahol azonnal, emberi beavatkozás nélkül kell az oltást megvalósítani. Előnye, hogy a legtöbb esetben csak azok az oltófejek lépnek működésbe, amelyek alatt tényleges tűz van. Így a kár mértékét csökkenti azáltal, hogy az oltórendszer által használt víz nem áraszt el olyan területeket, ahol a tűz nem áll fenn.

Száraz rendszerek közül szintén népszerű a fentebb említett spinkler rendszer, melyet olyan helyen alkalmaznak, ahol a nedves oltórendszerek fagyveszély, vagy egyéb okokból IMG_2714nem telepíthetőek. A nedves rendszerhez hasonlóan itt is csövek hálózzák be a védendő területet, melyekre a megfelelő számú oltófejet szerelik. A különbség az, hogy üzemi állapotában a rendszer csak nagynyomású levegővel van feltöltve. A száraz és nedves oldalát az oltórendszernek egy száraz riasztószelep zárja el. Amint a spinklerfejek a tűz hatására kioldanak, a levegő kiszökik, így a vezetékben lecsökken a nyomás. Ennek hatására a száraz riasztószelep kinyílik, így töltve fel a rendszert oltóvízzel.

A Deluge-rendszer alkalmazási területe olyan tűzveszélyes hely, mely fokozottan tűzveszélyes. Ilyenek a különböző erőművek, petrokémiai üzemek, lerakatok, stb.

Habbal oltó rendszer: az előzőkben ismertetett rendszerek többsége alkalmas arra, hogy habanyagot bekeverő berendezést csatlakoztassanak rájuk. Általában a szakemberek akkor IMG_2581döntenek ilyen rendszerek mellett, ha fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagot tárolnak. Ilyen helyek lehetnek gyógyszer- és vegyipari területek is. Ennek előnye, hogy a vízzel nem nedvesíthető anyagok felületén a hab elterül, így az égést megszünteti azáltal, hogy elzárja az égéshez szükséges oxigént. A kettős rendszer, amennyiben spinklerre van kötve, habspinklernek nevezzük. Ez a rendszer alkalmas akár alkoholok oltására is.

A vízköddel oltó rendszer a víz mint környezetbarát anyag felhasználásával történik. Előnye, hogy az alapanyagot, a vizet a legtöbb helyen könnyen a rendszerhez lehet IMG_2912kapcsolni. Maga a szórófej a vízsugarat szétporlasztja, így nagyobb felületen tudja az égő anyag hűtését megkezdeni, valamint az így keletkező pára az égést elfojtja az oxigén kiszorításával. További előnye, hogy a sugárzó hőt lényegesen csökkentik, így az újralobbanás veszélyét csökkenti. Nagy előnye, hogy az oltáshoz viszonylag kevés vizet használ, így az üzemeltetési, valamint a karbantartási költsége alacsony.

A fenti cikkem elolvasása után az olvasó az automata oltórendszerekről kapott általános információt, így bővítve ki a tűzoltó eszközökről alkotott képét.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!
Kommentelj, vagy küldd el kérdésed, észrevételed
a blog@ujhazcentrum.hu e-mail címre.