Az e-napló vezetése II.

2014. június 10.

A most következő cikk a múlt héten megjelent e-napló vezetésével kapcsolatos bejegyzés folyatása, melyből kiderül, hogy a sikeres építménybejárás után az e-napló vezetésekor milyen kötelező feladatok merülnek még fel.

shutterstock_155797982Amennyiben a bejárás sikeres volt, és nem merült fel semmilyen hiányosság, akkor abban az esetben a vállalkozónak (aki a munkát befejezi) egy teljesítményösszesítőt kell a teljesítésigazolási naplóba feltölteni. Ennek megléte azért fontos, mert a vállalkozó kérhet részteljesítést is, amely szintén dokumentálva van. Erre a műszaki ellenőr, a megrendelő vagy annak jogosult képviselője e-műszaki igazolást állít ki. Amennyiben hiányos az elvégzett munka, akkor e-hibajegyzéket kell készíteni és feltölteni, amely kijavítása után az építtetői oldal képviselője e-műszaki igazolást állít ki. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a kivitelező átad minden olyan dokumentumot, ami számára a teljesítésigazolás kiállításához és elszámoláshoz, valamint az építőipari kivitelezési tevékenység dokumentálásához szükséges. (Pl. teljesítménynyilatkozatokat). Az átadott iratokat szintén fel kell vezetni a naplóba. (Későbbi viták elkerülése végett). FONTOS, HOGY A MUNKATERÜLETET MÉG NEM ADJA ÁT AZ ALVÁLLALKOZÓ A MEGRENDELŐ FELÉ, ÉS A NAPLÓ SEM KERÜL MÉG LEZÁRÁSRA.

shutterstock_118821085A 33. § (1) bekezdése értelmében a műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően a fővállalkozó kivitelező átadja az építtetőnek az építési munkaterületet, továbbá átadja jogszabályban meghatározott további dokumentációt, amit a műszaki átadás-átvételkor nem kellett még átadnia.

A műszaki átadás-átvételi eljárás után, amikor a számlát kifizette a megrendelő, akkor a vállalkozó eseti bejegyzésben levonul a munkaterületről és szintén eseti bejegyzésben a napló lezárásáról nyilatkozik.

shutterstock_188002463Fontos megjegyezni, hogy a kivitelező feladata az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban.

Az e-napló vezetése jelenleg még idegen, és bonyolult módszer. Az e-napló még nem kiforrott, ehhez kellő türelemmel kell rendelkeznünk. Viszont számos előnyt jelent a vállalkozói piramis alján lévő kivitelezők részére.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!
Kommentelj, vagy küldd el kérdésed, észrevételed
a blog@ujhazcentrum.hu e-mail címre.