Épületeink jogszabályszerű elbontása, bontási engedély II.

2014. május 13.

Korábbi cikkemben már utaltam rá, hogy később közölni fogom, mit is kell tartalmazzon a bontási tevékenység tudomásulvételére vonatkozó kérelem. Lássuk tehát, mire kell odafigyelni egy ilyen kérelem benyújtásakor:

A bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételére irányuló kérelem tartalmazza:

  • az építtető nevét, megnevezését, lakcímét, szervezet esetén székhelyét, az 191/2009-es kormányrendelet. 29. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat,
  • a bontási tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát,
  • a bontandó építmény, építményrész megnevezését, rendeltetését,
  • a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását,
  • az építtető aláírását.

    A bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételére irányuló kérelemhez mellékelni kell:
  • a 8. melléklet III. rész 6. pontjában meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt,
  • műemléki jelentőségű területen végzett bontás tudomásulvételéhez kötött tevékenységek esetében az örökségvédelmi hatóság hozzájáruló nyilatkozatát,
  • az illeték befizetésének igazolását.

Az építtető a bontási tevékenység befejezésének tényét a befejezéstől számított tizenöt napon belül az építésfelügyeleti hatósággal köteles közölni.

shutterstock_142542532Az építtetőnek a közléssel egyidejűleg a hatályos ingatlanügyi hatósági záradékkal ellátott, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt változási vázrajzot az OÉNY-be elektronikusan fel kell tölteni, ha a bontási tevékenység az ingatlan-nyilvántartásban változást eredményez.

Az ingatlan-nyilvántartással foglalkozó hatóság (Földhivatal) azonban nem záradékolja a változási vázrajzon szereplő tényeket, míg az építésügyi hatóság 20 000 forintért hatósági bizonyítványban nem rögzíti annak tényét, hogy az épületet valóban elbontották.

Az előbbiekben ismertetett tevékenységekhez e-naplót kell nyitni! Ha nem ismerné az e-napló jelentését, abban az esetben erre vonatkozólag a néhány héttel ezután megjelenő az e-naplóról szóló cikkemben talál majd ismertetőt.

shutterstock_62165557A bontási engedély és bontás tudomásulvétele nélkül végezhető bontási tevékenységekről a 2. számú mellékletben találunk részletes információt. Itt rengeteg meghatározással találkozhatunk, amelyek a bontással kapcsolatosak, ezért ennek elolvasását közvetlenül a jogszabályból ajánlom, ami az alábbi linken elérhető:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200312.KOR

Amennyiben ennek ellenére sem tudjuk eldönteni, hogy miként végezhetjük szabályszerűen az építményünk bontását, akkor forduljunk bizalommal a helyi építésügyi hatósághoz.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!
Kommentelj, vagy küldd el kérdésed, észrevételed
a blog@ujhazcentrum.hu e-mail címre.